Här kan ni läsa om flyktingströmmen från kriget i Sydsudan, som jag rapporterat…

027th Feb 2017Plus-blogg

Här kan ni läsa om flyktingströmmen från kriget i Sydsudan, som jag rapporterat om från norra Uganda.

Mitt i katastrofen har Uganda visat att man även med knappa resurser kan göra stor skillnad.

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/uganda-hyllas-i-flyktingkrisen

Uganda hyllas i flyktingkrisen
Strömmen av människor som lämnar det konfliktdrabbade Sydsudan har växt till en av världens största flyktingkriser. Grannlandet Uganda har tagit emot över 700.000 människor. Hjälparbetare varnar för att resurserna inte räcker till, men samtidigt hyllas också Uganda för sitt generösa flyktingmottagande.

No Comments Flöde för kommentarer

Add a Comment