"En fantasifull skröna på realismens grund, om just gränserna mellan fantasi…

024th Nov 2016Plus-blogg

"En fantasifull skröna på realismens grund, om just gränserna mellan fantasi och verklighet … Stilen är ofta humoristisk på ett drastiskt sätt … Det finns en ömsint värme i Ripås skildring av pojkjaget, en värme som sprider sig till läsaren."
Hallandsposten om Forever young

En debut som ger mersmak

No Comments Flöde för kommentarer

Add a Comment